DalaWux

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och Yrkesvägledning

Vad är studie- och yrkesvägledning?
Vägledningen är en process med syfte att öka individens självinsikt och förståelse av sin omgivning.
Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att hjälpa dig som individ att hantera frågor runt din utbildning och yrkesval.
Vägledningens viktigaste verktyg är samtalen.
Vägledningssamtalet syftar till att ge den insikt som krävs för att kunna göra egna väl underbyggda val, så att du själv skall kunna välja och sätta upp mål för din framtid.
  
Vägledningens olika delar:

 • Att bli medveten om sig själv
 • Att bli medveten om alternativen
 • Beslut
 • Genomförande

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare hjälper dig att:

 • Sortera frågor och tankar angående studier/yrkesliv
 • Upprätta en individuell studieplan
 • Bedöma dina tidigare betyg
 • Beräkna betygspoäng inför slutbetyg

Dessutom kan de:

 • Informera om behörigheter inför olika utbildningar
 • Tipsa på bra hemsidor för studerande
 • Informera om valmöjligheter när det gäller studier    
 • Ge generell information om studiefinansiering