DalaWux

För dig som är ny i Sverige erbjuder vi SamhällsOrientering
Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället. Genom en samhällsorienteringskurs får du som är ny i Sverige viktig kunskap om hur Sverige fungerar. Det gäller praktiskt vardagsliv, utbildning, arbete, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj. Det handlar också mycket om dina rättigheter och skyldigheter samt de gemensamma demokratiska värderingar vi bygger vårt samhälle på.
Utbildningen ges på ditt modersmål och är på minst 60 timmar.

Se en kort film om samhällsorientering:För att få gå denna kurs måste du:

  • vara nyanländ och ha en etableringsplan
  • komma från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • vara folkbokförd i en kommun
  • ha fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • ha fyllt 18 men inte 65 år och inte gå på gymnasieskola
Du kan söka utbildningen under de 3 första åren i Sverige.
Du kan anmäla dig själv eller via din handläggare i din kommun.
Om du är osäker på om du har rätt till Samhällsorientering eller inte, ta kontakt med kommunen där du är folkbokförd.
Kursen är GRATIS.
Välkommen!

Runt om i länet pågår kontinuerligt samhällsorientering på olika språk, bl.a somaliska, tigrinja, persiska och arabiska. I somliga kommuner samlas man på plats medan man på andra håll samlas via internet. En kommunikatör som har goda kunskaper om det svenska samhället leder kursen. Kommunikatören informerar och leder diskussioner om det man pratar om. Det är viktigt att känna sig delaktig och kunna diskutera med varandra. Ibland talar kommunikatören språket man talar i den gruppen eller så orienteras man med hjälp av tolk.

DalaWux sänder samhällsorientering på modersmål via webben med hjälp av Adobe Connect, se introduktionsfilmen om hur tekniken fungerar. 

Just nu sänder vi på arabiska och tigrinja. 

Är ni intresserade att delta, och tillhör den grupp som har rätt till samhällsorientering?
Kontakta den kommun där du är folkbokförd.


Nyttiga länkar:

Information om Sverige är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
http://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx

På Malungshems hemsida hittar du en användabar boguide-film för dig som är ny i Sverige.
Filmerna kan ses med berättarröst på sju olika språk.
http://www.malungshem.se/hyresgastsidor.html