DalaWux

Projekt DalaValideringscentrum

Från projekt till verksamhet!
Malung-Sälens kommun blir huvudman för Dala Valideringscentrum.
Dala Valideringscentrum drevs som projekt 2014-2016 och finansierades då av Region Dalarna, DalaWux och Tillväxtverket. Projektet har varit lyckat och Region Dalarnas direktion rekommenderar kommunerna att fortsätta arbetet med Malung-Sälens kommun som huvudman.

projekttid 20140201 - 20160131
Projektet Dala Valideringscentrum har under två år arbetat med att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt arbete med validering i Dalarna. Projektet har arbetat med att analysera hur kommunala verksamheter och projekt har arbetat med validering, och baserat sitt förslag till ny organisering och rollfördelning på olika goda exempel i Sverige. En viktig del i projektets arbete har varit att föra en dialog med relevanta aktörer i Dalarna, och att skapa en förberedelse till förändring när det gäller valideringsarbetet på kommunal och regional nivå.
Projektets förslag är att:
- det etableras en Regional Stödstruktur.  -en arena för samverkan och utveckling.
- det etableras ett antal kommunala kunskapsnoder inom olika yrkesområden eller branscher under 2016. DalaWux arbetar nu med uppbyggnad av dessa noder.