DalaWux

Studie- och yrkesvägledning, vad är det egentligen?

postad av Peter, tisdag 9 februari, 2016 - 11:19 i Studie- och yrkesvägledareFör att mer konkret få reda på vad det innebär vände jag mig till Britta Lilliehöök på Lärcentrum i Malung där hon sedan ca 1 år tillbaka jobbar som SYV (förkortning av studi- och yrkesvägledare).

"Ofta vet man vad man vill när man kommer till mig, men man vet inte riktigt hur man ska ta sig till målet. Då hjälper jag till att vägleda. Tar reda på vilka utbildningar man behöver och vilka förkunskaper som krävs för att komma in osv. Finansiering av studierna? Var finns utbildningen? Distans eller platsbelagd? Lärlingsutbildning, Yrkesvux? Många frågor finns att besvara och det är Brittas arbete. Andra är väldigt osäkra på vad de vill och då lotsar jag, ibland till utbildningar de inte ens tänkt på eller visste fanns. Tillsammans kan man också försöka hitta lösningar som innebär att man kan bo kvar på hemorten eller till och med jobba och studera samtidigt, då kan t.ex. distansundervisning passa.
Jag ser mig som ett bollplank där den som kommer till mig är aktiv, vilket är väldigt viktigt i processen, det är trots allt den som söker min hjälp som vet mest om sin situation och intressen. Sedan försöker vi hitta lösningar tillsammans. Ibland behöver man träffas flera gånger för att hamna rätt. Livet har lärt mig att valet av studier och yrkesval inte alltid är självklart och enkelt. Idag är det vanligt att människor byter yrken och studerar som vuxna. Det är mycket nytt och ibland har man förutfattade meningar om studier. Idag finns många olika vägar att gå för att nå sina mål".

 
Britta talar av erfarenhet. Man skulle kunna påstå att hon är ett skolexempel på den moderna människan som försöker få ihop sitt liv vad gäller yrke, familj och bosättning, och jag vågar påstå att hon inte tagit den enklaste vägen. 2011 blev hon klar med sin utbildning till SYV. Hon hade då studerat på distans vid Umeås universitet och samtidigt arbetat heltid som rådgivare inom det norska välfärdssystemet i Oslo, där hon var anställd i 10 år. Hon kvalificerade sig för det jobbet bl.a. genom att ha avlagt en magisterexamen i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet. Att det blev Oslo berodde på att det var där jobben fanns. Men hon bosatte sig inte permanent där, vilket hon inte gjort här i Malung heller. Hon är sitt Lysvik i Värmland troget.
Nu ska man inte tro att den här magistern i arbetsvetenskap var Brittas första och enda utbildning. Hon startade på Luleå tekniska högskola för att sedermera studera till datatekniker. Men... det var inte datorer hennes liv skulle komma att handla om heller,  under en tid var hon egen företagare på heltid med skogsbruk med plantskola och biodling tillsammans med sin man.
Ett brokigt förflutet således, vilket berikat hennes liv och nu befinner hon sig i Malung-Sälen kommun där hon vägleder vuxna som vill studera. Hon fortsätter att pendla och stortrivs med sitt jobb i Malung-Sälen.
 
Största utmaningen tycker Britta är att få tiden att räcka till.
Roligast är att träffa alla människor.
Alla är lika välkomna. Till Britta kan man komma oavsett om man vet precis vad man vill eller inte har en aning.
 
Britta sammanfattar "Jag trivs jättebra med mitt arbete".