DalaWux

DalaWux deltog på en nationell konferens om skolutveckling och digitalisering

postad av Peter, tisdag 10 maj, 2016 - 09:52 i DalaWux-projekt

DalaWux och projektet Flexibelt Lärande fick möjlighet att delta som föreläsare på SETT-konferensen (Scandinavian Educational Technology Transformation) i Stockholm den 28 april.Om föreläsningen

Hur skall du som pedagog kunna välja rätt metoder och digitala verktyg, om du inte vet vilka behov och svårigheter som eleven har? I det SPSM-finansierade projektet DalaWux- Flexibelt Lärande har vi utvecklat ett antal indikatorer som hjälper lärare att fånga upp elevens utmaningar i lärandet, samt skapat en e-bok med inspiration och råd kring hur du kan stödja vuxna elever i sitt lärande, som har svårigheter med:  koncentration och att fokusera, att kommunicera med andra, att samarbeta med andra och att arbeta i grupp.

Torbjörn Skarin (utvärderare) och Kestin Gatu (arbetsterapeut och deltagare i projektet) talade om hur man kan ge rätt pedagogiskt stöd till vuxna elever med dolda funktionsnedsättningar. Vi delade med oss av våra erfarenheter kring ett flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Dalarna. Under föreläsningen gav vi förslag på hur man kan arbeta med elevers olika utmaningar, ur både elevens och pedagogens perspektiv.

Projektet Flexibelt lärande drivs av Lena Eriksson (projektledare), Peter Gunnebro (IKT-utvecklare) samt Torbjörn Skarin (utvärderare).

Länk till SETT-konferensens hemsida: http://www.settdagarna.se/Konferens/Programpunkter/Hur-kan-du-ge-ratt-pedagogiskt-stod-till-vuxna-elever-med-dolda-funktionsnedsattningar

Läs mer om projektet: https://flexibeltlarande.wordpress.com/