DalaWux

Gå som lärling på ett sågverk

postad av Peter, tisdag 16 februari, 2016 - 08:44 i Lärling

Sågverksutbildning


Här ser ni de som deltog i den första utbildningen tillsammans med rektor och lärare.

Lärcentrum Malung-Sälen har genomfört sågverksutbildning i samarbete med Fiskarhedens Sågverk.
Kurstiden har varit 20 veckor och utbildningen avslutas den 24 mars 2016.

Utbildningen bedrivs som lärlingsutbildning för vuxna på gymnasial nivå.
30% av utbildningen har varit teoretiska studier på Fiskarheden och 70% av utbildningen har utgjorts av praktik på sågverk i Dalarna som utbildningen samarbetar med.

Är du intresserad av att utbilda dig som lärling inom sågverksbranschen? Ta då kontakt med Torbjörn Nilsson som arbetar som studie- och yrkesvägledare i Malung-Sälen och lämna en intresseanmälan.

Du hittar kontaktuppgifter till Torbjörn Nilsson här

Studie- och yrkesvägledning, vad är det egentligen?

postad av Peter, tisdag 9 februari, 2016 - 11:19 i Studie- och yrkesvägledareFör att mer konkret få reda på vad det innebär vände jag mig till Britta Lilliehöök på Lärcentrum i Malung där hon sedan ca 1 år tillbaka jobbar som SYV (förkortning av studi- och yrkesvägledare).

"Ofta vet man vad man vill när man kommer till mig, men man vet inte riktigt hur man ska ta sig till målet. Då hjälper jag till att vägleda. Tar reda på vilka utbildningar man behöver och vilka förkunskaper som krävs för att komma in osv. Finansiering av studierna? Var finns utbildningen? Distans eller platsbelagd? Lärlingsutbildning, Yrkesvux? Många frågor finns att besvara och det är Brittas arbete. Andra är väldigt osäkra på vad de vill och då lotsar jag, ibland till utbildningar de inte ens tänkt på eller visste fanns. Tillsammans kan man också försöka hitta lösningar som innebär att man kan bo kvar på hemorten eller till och med jobba och studera samtidigt, då kan t.ex. distansundervisning passa.
Jag ser mig som ett bollplank där den som kommer till mig är aktiv, vilket är väldigt viktigt i processen, det är trots allt den som söker min hjälp som vet mest om sin situation och intressen. Sedan försöker vi hitta lösningar tillsammans. Ibland behöver man träffas flera gånger för att hamna rätt. Livet har lärt mig att valet av studier och yrkesval inte alltid är självklart och enkelt. Idag är det vanligt att människor byter yrken och studerar som vuxna. Det är mycket nytt och ibland har man förutfattade meningar om studier. Idag finns många olika vägar att gå för att nå sina mål".

 
Britta talar av erfarenhet. Man skulle kunna påstå att hon är ett skolexempel på den moderna människan som försöker få ihop sitt liv vad gäller yrke, familj och bosättning, och jag vågar påstå att hon inte tagit den enklaste vägen. 2011 blev hon klar med sin utbildning till SYV. Hon hade då studerat på distans vid Umeås universitet och samtidigt arbetat heltid som rådgivare inom det norska välfärdssystemet i Oslo, där hon var anställd i 10 år. Hon kvalificerade sig för det jobbet bl.a. genom att ha avlagt en magisterexamen i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet. Att det blev Oslo berodde på att det var där jobben fanns. Men hon bosatte sig inte permanent där, vilket hon inte gjort här i Malung heller. Hon är sitt Lysvik i Värmland troget.
Nu ska man inte tro att den här magistern i arbetsvetenskap var Brittas första och enda utbildning. Hon startade på Luleå tekniska högskola för att sedermera studera till datatekniker. Men... det var inte datorer hennes liv skulle komma att handla om heller,  under en tid var hon egen företagare på heltid med skogsbruk med plantskola och biodling tillsammans med sin man.
Ett brokigt förflutet således, vilket berikat hennes liv och nu befinner hon sig i Malung-Sälen kommun där hon vägleder vuxna som vill studera. Hon fortsätter att pendla och stortrivs med sitt jobb i Malung-Sälen.
 
Största utmaningen tycker Britta är att få tiden att räcka till.
Roligast är att träffa alla människor.
Alla är lika välkomna. Till Britta kan man komma oavsett om man vet precis vad man vill eller inte har en aning.
 
Britta sammanfattar "Jag trivs jättebra med mitt arbete".

Annelie är inte bara lärare, hon är arbetsgivare också

postad av Peter, tisdag 9 februari, 2016 - 11:10 i LärlingBättre sätt att rekrytera personal än genom lärlingssystemet kan jag inte tänka mig, säger Annelie Bälter, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef på VISMA i Malung-Sälen. ”Naturligtvis får jag ett bra utgångsläge för rekrytering av personal på det här sättet, då jag även undervisar i bokföring på Lärcentrum i Malung, men det är utbildningens upplägg som är så bra. Genom att delta i lärlingssystemet får man kännedom om människor. De som går som lärling kanske inte anställs just då, men får vi ett behov i framtiden, då vet vi vad den personen kan”.
Annelie berättar vidare: - Vi har tagit emot lärlingar i det nya upplägget tillsammans med Vuxenutbildningen på Lärcentrum Malung. Under vårterminen gick Martina Åhrlin hos oss som lärling och tack vare ett mycket flexibelt upplägg har det fungerat fantastiskt bra. Naturligtvis måste man avsätta tid, vilket kan vara svårt i vår bransch, i synnerhet när vi jobbar mot tid, men viktigare är att se möjligheter. Flexibla studier gör det möjligt att styra vilken dag lärlingen ska vara på plats. Vi är ju beroende av vad kunderna leverarar, flödet kan se väldigt olika ut, både tidsmässigt och kvantitetsmässigt.

Annica Hedlund, en av Vismas medarbetare, är ett lysande exempel på den här typen av rekrytering. Hon gick en bokföringskurs där Annelie var lärare. När det några år senare blev aktuellt att anställa personal kom Annelie att tänka på Annica. Hon hade gjort ett seriöst intryck både på det personliga och kunskapsmässiga planet, så Annelie bad henne att söka den utlysta tjänsten.
 
Annelie anser att en av de viktigaste sakerna när man börjar överväga att ta emot en lärling, är att anordna en intervju med den tilltänkta personen. Ett öppet samtal, där arbetsgivaren och lärlingen får möjlighet att känna varandra på pulsen. Det handlar ju om så mycket mer än faktiska kunskaper, som t ex personkemi och värderingar. I vår bransch är det också väldigt viktigt med sekretess. Utöver det sedvanliga avtalet om lärling med Lärcentrum skrivs också ett sekretessavtal mellan oss och lärlingen.

Sedan måste man kontinuerligt våga vara öppen. Om en arbetsgivare anser att personen inte passar för sitt yrkesval eller på den arbetsplatsen måste man våga säga det. På så sätt slipper man slösa någons tid. Konstruktiv kritik är alltid rätt!

Martina, som gått som lärling under vårterminen, jobbade på Autoform i 10 år. Då företaget började permittera beslöt hon sig för att fortsätta sina studier i administration och handel. Hon hade hört att Annelie var en bra lärare i bokföring och ville ge det en chans. Hon började på en kvällskurs för Annelie som ledde till att hon fick prova på som lärling hos Visma. Hon fick ett skräddarsytt schema som byggde på flexibilitet från båda sidor. Hon utförde både självständiga arbetsuppgifter och arbetsuppgifter tillsammans med handledare. På detta sätt fick Martina prova på alla förekommande arbetsuppgifter, från löpande bokföring och löneadministration till bokslut och deklarationer. Jag citerar Martina: ”bästa sättet att lära sig är i verkligheten och ju mer man lär sig desto mer förstår man att man vet så lite…, man får svart på vitt om man passar för yrket”.

Annelies råd till andra företagare är rätt och slätt: Räds inte! Att ta emot en lärling kan ge ditt företag mer än du tror!

 

Sidor: