DalaWux

postad av Peter, tisdag 9 februari, 2016 - 11:10 i LärlingBättre sätt att rekrytera personal än genom lärlingssystemet kan jag inte tänka mig, säger Annelie Bälter, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef på VISMA i Malung-Sälen. ”Naturligtvis får jag ett bra utgångsläge för rekrytering av personal på det här sättet, då jag även undervisar i bokföring på Lärcentrum i Malung, men det är utbildningens upplägg som är så bra. Genom att delta i lärlingssystemet får man kännedom om människor. De som går som lärling kanske inte anställs just då, men får vi ett behov i framtiden, då vet vi vad den personen kan”.
Annelie berättar vidare: - Vi har tagit emot lärlingar i det nya upplägget tillsammans med Vuxenutbildningen på Lärcentrum Malung. Under vårterminen gick Martina Åhrlin hos oss som lärling och tack vare ett mycket flexibelt upplägg har det fungerat fantastiskt bra. Naturligtvis måste man avsätta tid, vilket kan vara svårt i vår bransch, i synnerhet när vi jobbar mot tid, men viktigare är att se möjligheter. Flexibla studier gör det möjligt att styra vilken dag lärlingen ska vara på plats. Vi är ju beroende av vad kunderna leverarar, flödet kan se väldigt olika ut, både tidsmässigt och kvantitetsmässigt.

Annica Hedlund, en av Vismas medarbetare, är ett lysande exempel på den här typen av rekrytering. Hon gick en bokföringskurs där Annelie var lärare. När det några år senare blev aktuellt att anställa personal kom Annelie att tänka på Annica. Hon hade gjort ett seriöst intryck både på det personliga och kunskapsmässiga planet, så Annelie bad henne att söka den utlysta tjänsten.
 
Annelie anser att en av de viktigaste sakerna när man börjar överväga att ta emot en lärling, är att anordna en intervju med den tilltänkta personen. Ett öppet samtal, där arbetsgivaren och lärlingen får möjlighet att känna varandra på pulsen. Det handlar ju om så mycket mer än faktiska kunskaper, som t ex personkemi och värderingar. I vår bransch är det också väldigt viktigt med sekretess. Utöver det sedvanliga avtalet om lärling med Lärcentrum skrivs också ett sekretessavtal mellan oss och lärlingen.

Sedan måste man kontinuerligt våga vara öppen. Om en arbetsgivare anser att personen inte passar för sitt yrkesval eller på den arbetsplatsen måste man våga säga det. På så sätt slipper man slösa någons tid. Konstruktiv kritik är alltid rätt!

Martina, som gått som lärling under vårterminen, jobbade på Autoform i 10 år. Då företaget började permittera beslöt hon sig för att fortsätta sina studier i administration och handel. Hon hade hört att Annelie var en bra lärare i bokföring och ville ge det en chans. Hon började på en kvällskurs för Annelie som ledde till att hon fick prova på som lärling hos Visma. Hon fick ett skräddarsytt schema som byggde på flexibilitet från båda sidor. Hon utförde både självständiga arbetsuppgifter och arbetsuppgifter tillsammans med handledare. På detta sätt fick Martina prova på alla förekommande arbetsuppgifter, från löpande bokföring och löneadministration till bokslut och deklarationer. Jag citerar Martina: ”bästa sättet att lära sig är i verkligheten och ju mer man lär sig desto mer förstår man att man vet så lite…, man får svart på vitt om man passar för yrket”.

Annelies råd till andra företagare är rätt och slätt: Räds inte! Att ta emot en lärling kan ge ditt företag mer än du tror!

 

Gå tillbaka