DalaWux

Om Lärlingsrådet

Det regionala lärlingsrådet arbetar för att säkerställa kvalitén på yrkesutbildningar som genomförs som lärlingsutbildningar.
I lärlingsrådet har ett flertal branscher representerats från både fack och arbetsgivarsidan. Detta har bla. uppmärksammats i en nationell utredning och utvärdering som gjort att Dalarna lyfts fram som ett gott exempel på hur vi arbetat med att säkerställa kvalitén på arbetsplatserna.
  
Rådet skall ha som fokus att värna kvalitén på yrkesutbildningen i lärlingsform. Detta genom att se till att eleverna hamnar på bra arbetsplatser. Rådet följer  sedan upp arbetsplatsen för att se till att utbildningen fungerar. Detta görs genom att arbetsplatserna skall godkännas av lärlingsrådet i samråd med branschen och genom att ca två gånger per år kontakta arbetsplatsen för att höra om utbildningen fungerar. Branschen eller annan person från lärlingsrådet skall bedöma om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen motsvarar den nationella målen för utbildningen.