DalaWux

Lärlingsutbildning för vuxna på gymnasienivå!

För första gången kan Du över 20 år studera som Lärling!
Passa på att utbilda dig till ditt drömyrke genom "att gå som" Lärling. Utbildningen sker till minst 70% ute på företag och kan vara allt från 1-4 terminer. Utbildningen är gratis och vänder sig till dig mellan 20-64 år.

Att vara lärling innebär att du får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning är att du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt. Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesutbildning och kontakter inom arbetslivet vilket ofta leder till en anställning.
Kontakta Studie och Yrkesvägledaren i din kommun för vidare vägledning och matchning mot rätt företag.

Höja din kompetens eller kanske byta yrke?
Det finns över 100 yrkeskurser på gymnasialnivå att välja på. Här har du möjlighet att läsa in en gymnasideutbildning med yrkesintriktning, eller kompltettera den yrkesutbildning som du redan har. Eftersom du får tillgodoräkna dig de kunskaper du redan har inom området blir utbildningen mer koncentrerad och antalet undervisningstimmar vanligtvis färre än i ungdomsskolan. För att säkerställa hög kvalitét på utbildningarna och de företag som de studerande är kopplade till samverkar vi med Företagarna och deras branschråd. Vi skräddarsyr utbildningar efter dina behov. Därför finns inte alla utbildningar här i vårt kursutbud. Utbildningarna är studemedelsberättigade, stöd söks direkt hos CSN.

Kontakta Studie och Yrkesvägledare här