DalaWux

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik

Magnus Körberg
Rektor
Tel: 0247-806 69

Marie Arkebrink Holm
Studie- och Yrkesvägledare (SYV)
Tel: 0247-806 22

Lena Back
Kvalificerad handläggare
Tel: 0247-806 68

Christina Nilsson
Administratör
Tel: 0247-806 68
Postadress:
Vuxenutbildningen Leksand/Rättvik
793 80 Leksand

Besöksadress:
Kyrkallén 7, Leksand

Telefontid:
0247-806 69
Mån-Fre 8.00-16.00

Öppettider:
Mån-Fre 8.00-16.00

Hemsida:
http://leksand.se/Utbildning-och-barnomsorg/Vuxenutbildning/