DalaWux

Information om projektet”DalaWux – Flexibelt Lärande”, var ett projekt finansierat av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som pågick under 2015. DalaWux beviljades efter år ett en fortsättning och fördjupning första årets projekt. Vi kallade detta "DalaWux - Flexibelt Lärande 2.0". Projektägare var DalaWux genom Malung-Sälens Kommun. Syftet med projektet var att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta skedde genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fick kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande. På projektets egen blogg hittar du det mesta som handlar om projektet, kunskap om digitala verktyg och mycket mer.

Som en slutprodukt av projektet har vi skapat ett lättillgängligt och praktiskt metodmaterial som du kan använda för att sprida kunskapen om tillgänglighet, flexibelt lärande, blended learning och flipped classroom till lärare, skolledning och övriga personalkategorier på den vux-enhet där du arbetar. För ökad tillgänglighet finns detta material både som text och som inlästa ljudfiler. Besök gärna webbplatsen här: http://flexibeltlarande.se/
Se även vår inspirerande kortfilm om flexibelt lärande skapad under projekttiden. 
E-boken "Flexibelt lärande - ökad tillgänglighet för vuxna" är en idéskrift från projektet DalaWux - Flexibelt lärande. Boken är skriven under projektåret 2015 av Peter Gunnebro, Torbjörn Skarin och Lena Eriksson. Utgivare är DalaWux.

Boken är gratis och kan laddas ned från iBooks Store och läsas direkt i din surfplatta. Sök på Flexibelt lärande.Direktlänk till nedladdning: https://itunes.apple.com/us/book/flexibelt-larande-okad-tillganglighet/id1076269469?ls=1&mt=11 

För dig som inte har en läsplatta finns boken också att ladda ned som PDF-fil (18,9 MB), dock med begränsad interaktivitet.

Vi vill rikta ett stort tack och ge en stor eloge till alla våra fantastiskt flitiga och nyfikna projektdeltagare, d.v.s. lärare och pedagoger från Dalarnas 15 kommuners vuxenutbildningar som med stor entusiasm kämpat på i positiv anda under projektåren 2015 och 2016. Utan er nyfikenhet kring flexibelt lärande hade vi inte kunnat genomföra detta spännande projektår.

/Peter Gunnebro, Lena Eriksson, Torbjörn Skarin