DalaWuxDalalyft var ett DalaWux-projekt med inriktning på kompetensutveckling till solo- och mikroföretag i Dalarna och syftade till att stärka deras möjligheter till tillväxt. Projektet byggde på bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer såväl inom som utanför Dalarnas län. Projektet kompetensutvecklade mellan 2010 och 2014 Dalarnas småföretag inom ekonomi, marknadsföring & sälj, ledarskap, IT, affärsspråk, jämställdhet och tillgänglighet samt sociala medier. Projektägare var Västerbergslagens Utbildningscentrum (VBU) och finansiär var ESF (Europeiska Socialfonden).

Projektet utvecklade dessutom effektiva metoder och verktyg för verksamhets- och kompetensanalyser, företagscoachning, tillgänglighetsfrågor ur ett lönsamhetsperspektiv samt NGL (Next Generation Learning).

Dalalyft skapade en slutprodukt i fprm av en interaktiv webbpresentation innehållande information och ett inspirerande praktiskt metodmaterial som syftar till att hjälpa småföretagare att hitta en arbetsstruktur för den livsviktiga kompetensutvecklingsprocessen för företagsledning och anställda. Klicka på bilden nedan för att komma till webbplatsen.Det finns en hel del övrig dokumentation och material om projektet Dalalyft på webben, Youtube m.m. som du enkelt hittar genom Googlesökningar.

Mer information om projektet finns att läsa här